ข้อดีที่คุณครู/อาจารย์จะได้รับ
นวัตกรรมการเรียนการสอนของศตวรรษที่ 21
และนี่คือข้อดีที่คุณครู/อาจารย์จะได้รับจากนวัตกรรมการเรียนการสอนที่อีควอลลี่
คุณครู/อาจารย์ที่เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีแล้ว ยังสามารถเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำผู้ใช้งานใหม่ เพื่อส่งต่อสิ่งดีให้กับคุณครู/อาจารย์ท่านอื่น ๆ ได้อีกด้วย
ประหยัดเวลา
แพลตฟอร์มอีควอลลี่ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการแทนที่บุคลากรครู/อาจารย์ แต่เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยลดภาระการเตรียมการสอนให้กับคุณครู/อาจารย์ โดยการจัดเตรียมเนื้อหาวิดีโอที่มีครบทุกหัวข้อตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พร้อมทั้งใบงาน แบบทดสอบและคลังข้อสอบ รวมถืงเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการการเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยดีและสะดวกยิ่งขึ้น เพื่อที่คุณครูจะได้ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่
สร้างรายได้จากเวลาว่างที่มีมากขึ้น
เพราะเราทราบดีว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่ทำด้วยความมีใจรักในการสอนและต้องการเห็นเด็ก ๆ มีความรู้และมีอนาคตที่ดี นอกจากช่วยลดภาระการทำงานแล้ว เราจึงสร้างฟีจเจอร์การสอนติวเตอร์ออนไลน์ขึ้น เพื่อให้คุณครู/อาจารย์มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเวลาว่างที่มีมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ เรายังมีโปรแกรมแนะนำผู้ใช้งานใหม่ เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับคุณครู/อาจารย์ที่ได้ช่วยบอกต่อนวัตกรรมการเรียนการสอนของอีควอลลี่อีกด้วย เพียงกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งความประสงค์ ทีมอีควอลลี่จะติดต่อท่านเพื่อแนะนำโปรแกรมในรายละเอียด
เพิ่มสีสันและทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนในห้องเรียนมากขึ้น
ด้วยสื่อวีดีโอที่เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟ จะทำให้การเรียนในห้องเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนุก เพราะนักเรียนจะได้ดูวิดีโอที่สั้นกระชับ และช่วยกันตอบคำถามต่าง ๆ ที่แทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งกับคุณครูและเพื่อน ๆ ในห้อง ซึ่งทำให้การเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและห้องเรียนกลับด้าน
มีค่าใช้จ่ายเพียงนิดเดียว
ในยุคนี้ สื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพต้องใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการและการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ ซึ่งในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้นมาก หากเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ ทำให้อาจไม่เพียงพอและหลายครั้งที่คุณครู/อาจารย์ต้องใช้งบประมาณส่วนตัว แพลตฟอร์มอีควอลลี่จึงรวบรวมทำสื่อการสอนให้คุณครู/อาจารย์ได้พร้อมใช้งานได้ในราคาที่แสนถูก โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟแวร์ให้ยุ่งยาก เพียงล็อคอินเข้าสู่ระบบก็สามารถเลือกหัวข้อสำหรับชั้นเรียนในวันนั้นได้เลย
เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนและพูดคุยกับสังคมคุณครูคุณภาพบนแพลตฟอร์มอีควอลลี่
เพราะไอเดียในการสอนมักเกิดจากการแลกเปลี่ยนเสมอ นอกจากเป็นสังคมการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียนแล้ว แพลตฟอร์มอีควอลลี่ยังสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการสอนดี ๆ ที่ใช้ได้จริงในห้องเรียน ในห้องพูดคุยสำหรับคุณครู/อาจารย์โดยเฉพาะ และยังสามารถแบ่งปันสื่อการสอนของตัวเองได้อีกด้วย เพียงแค่เพิ่มเพื่อนง่าย ๆ เหมือนเฟซบุ๊ก
ดูเนื้อหาของเรา

เนื้อหาของเรา

อีควอลลี่ออกแบบทุกบทเรียนตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย และยังเพิ่มเนื้อหาให้มีความเข้มขันมากขึ้น โดยได้รับการดูและตรวจสอบคุณภาพจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและโรงเรียนพันธมิตร เราใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยที่สุดในการผลิตสื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อให้การเรียนรู้เกิดจากความสนุกเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ดู ไม่ใช่จากการท่องจำแบบเดิมๆ

800+
วิดีโอ
เป็นสื่อวิดีโอวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย และทุกหัวข้อครบตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
800+
แบบฝึกหัด
กว่า 800 แบบทดสอบ ที่คุณครูนำไปใช้ทดสอบความเข้าใจของนักเรียน ในแต่ละหัวข้อที่ได้เรียนรู้จากวิดีโอ
5,000+
ข้อสอบ
สามารถสร้างชุดข้อสอบได้เองจากคลังข้อสอบที่มีมากกว่า 5,000 คำถาม เพื่อการเตรียมพร้อมที่ดีและสร้างความมั่นใจสำหรับทุกสนามสอบ
ให้การบ้านนักเรียนได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิ๊ก
คุณครู/อาจารย์สามารถให้การบ้านนักเรียนได้ง่าย ๆ เพียงสั่งผ่านเครื่องมือสร้างการบ้าน
การเรียนการสอนโดยใช้ระบบ AI สำหรับคุณครูและโรงเรียนโดยเฉพาะ
วิดีโอของอีควอลลี่ คุณครูจะไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการสอนเพื่อสร้างการเรียนแบบผสมผสานและห้องเรียนกลับด้านอีกต่อไป
ดูผลลัพธ์จากการเรียนกับอีควอลลี่
ผลลัพธ์จากการให้เด็กนักเรียนทดลองดูวิดีโอของอีควอลลี่
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จากการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน
เนื้อหาของอีควอลลี่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหาที่เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟและเส้นทางการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์
ร่วมค้นหาคำตอบ
83%
จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากดูวิดีโอ
หลังจากที่ดูวิดีโอของอีควอลลี่แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถทำคะแนนได้มากขึ้น
65%
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยมีอัตราสูงขึ้น
95%
จำนวนนักเรียนที่ผ่านการสอบหลังจากดูวิดีโอของเรา
หลังจากที่ดูวิดีโอของอีควอลลี่ มีนักเรียนเพียง 5% เท่านั้นที่สอบไม่ผ่าน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนก่อนที่จะดูวิดีโอ ซึ่งมีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านถึง 29%
19
times
นักเรียนที่ได้รับเกรด A เพิ่มขึ้น
จากนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีนักเรียน 38 คน สอบได้เกรดเอหลังจากที่ดูวิดีโอซึ่งคิดเป็น 19 เท่า จากที่ก่อนหน้านี้มีเพียง 2 คนเท่านั้นที่สอบได้เกรด A ก่อนที่นักเรียนจะได้ดูวิดีโอ
139%
นักเรียนที่ทำคะแนนได้ต่ำสุดก่อนหน้านี้ สามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น
นักเรียนที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุด สามารถทำคะแนนได้มากขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 139%
ดูฟีจเจอร์การใช้งาน

ฟีจเจอร์การใช้งานสำหรับคุณครู/อาจารย์

teacher landing mockup
คลังข้อสอบและแบบฝึกหัด
คลังข้อสอบและแบบฝึกหัด

แบบทดสอบความเข้าใจก่อนและหลังจากดูวิดีโอทุกหัวข้อ พร้อมทั้งข้อสอบให้นักเรียนฝึกทำและมีการจับเวลา เพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับทุกการสอบ

teacher landing level up
บอร์ดภาพรวมการจัดการสอน
บอร์ดภาพรวมการจัดการสอน เราได้จัดเตรียมบอร์ดข้อมูลเพื่อใช้เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว เพื่อให้การวางแผนตารางสอนในแต่ละสัปดาห์ หรือการอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการใช้ในชั้นเรียนเพิ่มเติมจากเนื้อหาของเราทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

teacher landing video library
สื่อวิดีโอการเรียนรู้
สื่อวิดีโอการเรียนรู้

เป็นคลังสื่อวิดีโอในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ ที่มีเนื้อหาครบทุกหัวข้อตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้เรียนในโรงเรียน สำหรับทุกชั้นเรียน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เหมาะสำหรับทั้งนักเรียนโปรแกรมปรกติและโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษ

teacher landing homework sheet
คลังการบ้านและใบงาน
คลังการบ้านและใบงาน

คุณครู/อาจารย์สามารถประหยัดเวลาเรื่องการเตรียมการบ้านหรือใบงาน เพียงแค่เลือกจากคลังการบ้านและใบงานที่่พร้อมใช้ในแต่ละคาบเรียน

teacher landing teacher corner
มุมแลกเปลี่ยนสำหรับคุณครู
มุมแลกเปลี่ยนสำหรับคุณครู

ห้องพูดคุยโดยเฉพาะสำหรับคุณครู/อาจารย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ขอคำแนะนำ เทคนิคการสอน กิจกรรมในห้องเรียน รวมถึงแบ่งปันสื่อการสอนของตัวเองได้อีกด้วย

teacher landing lesson plan
แพลตฟอร์มการสอนติวเตอร์ออนไลน์
แพลตฟอร์มการสอนติวเตอร์ออนไลน์

สร้างรายได้เสริมจากเวลาว่าง ด้วยการสอนติวเตอร์ออนไลน์ให้กับนักเรียนทั่วประเทศได้จากที่พัก โดยคุณครู/อาจารย์สามารถจัดการตารางเวลาว่างได้ด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ บนแพลตฟอร์ม