ดูนวัตกรรมของเรา
นวัตกรรมการเรียนการสอนของศตวรรษที่ 21
และนี่คือนวัตกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยลดภาระความยุ่งยากสำหรับคุณครู อาจารย์
ติดต่อเราสำหรับการใช้งานในสถานศึกษา
ช่วยคุณครู/อาจารย์ประหยัดเวลา
ด้วยเนื้อหาวิดีโอและเครื่องมือมากมายที่สร้างไว้สำหรับคุณครู/อาจารย์ จะช่วยลดเวลาในการเตรียมการสอนเพื่อใช้ในการใส่ใจนักเรียนได้มากขึ้น ซึ่งวิดีโอทั้งหมดเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟและมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแกนกลาง
เชื่อมต่อได้กับคุณครูท่านอื่น ผู้ปกครองและนักเรียน บนแพลตฟอร์ม
อีควอลลีได้สร้างเครื่องมือเพื่อให้ คุณครู/อาจารย์สามารถเชื่อมต่อกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อส่งข้อความเตือนหรือพูดคุยกันได้โดยตรง
มีราคาสมาชิกที่ถูกที่สุด
อีควอลลี่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา ที่มีพันธกิจในการสร้างแพลตฟอร์มที่ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจมาเป็นข้อจำกัด เราจึงตั้งราคาสมาชิกให้ทุกคนสามารถจ่ายได้อย่างเหมาะสมที่สุด
เครื่องมือสำหรับโรงเรียนโดยเฉพาะ
เราได้นำเทคโนโลยีมาสร้างฟีจเจอร์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริมการบริหารงานในโรงเรียนและช่วยลดภาระงานของคุณครู
ผลวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกของนักเรียน
ด้วยระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ทำให้แพลตฟอร์มอีควอลลี่สามารถวิเคราะห์และให้ข้อมูลเชิงลึกของนักเรียน ช่วยให้คุณครูสามารถจัดทำแผนการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
เพิ่มการทำตลาดให้กับโรงเรียน
ด้วยเนื้อหาของอีควอลลีซึ่งดูแลโดยหัวหน้าฝ่ายการศึกษาชาวฟินแลนด์ และถูกสร้างจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบ AI จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้และทำให้เด็กนักเรียนมีผลการเรียนที่โดดเด่นขึ้น
ดูเนื้อหาของเรา

เนื้อหาของอีควอลลี่

เป็นวิดีโอแบบอินเตอร์แอคทีฟสั้นๆ ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถรับรู้และเกิดความจดจ่ออยู่ที่บทเรียนได้มากที่สุด สร้างการเรียนแบบผสมผสานและห้องเรียนกลับด้าน

800+
วิดีโอ
เป็นสื่อวิดีโอวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีเนื้อหาสั้น เข้าใจง่าย และทุกหัวข้อครบตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
800+
แบบฝึกหัด
กว่า 800 แบบทดสอบ ที่จะช่วยประหยัดเวลาการเตรียมงาน โดยคุณครูสามารถนำไปใช้ทดสอบความเข้าใจของนักเรียนได้เลย
5,000+
ข้อสอบ
สามารถสร้างชุดข้อสอบจากคลังข้อสอบที่มีมากกว่า 5,000 ข้อ ที่เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วยให้การเตรียมข้อสอบหรือแบบฝึกหัดทำได้ง่ายยิ่งขึ้น
ให้การบ้านนักเรียนได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิ๊ก
คุณครู/อาจารย์สามารถให้การบ้านนักเรียนได้ง่าย ๆ เพียงสั่งผ่านเครื่องมือสร้างการบ้าน
การเรียนการสอนโดยใช้ระบบ AI สำหรับคุณครูและโรงเรียนโดยเฉพาะ
วิดีโอของอีควอลลี่ คุณครูจะไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการสอนเพื่อสร้างการเรียนแบบผสมผสานและห้องเรียนกลับด้านอีกต่อไป
ดูผลลัพธ์จากการเรียนกับอีควอลลี่
ผลลัพธ์จากการให้เด็กนักเรียนทดลองดูวิดีโอของอีควอลลี่
ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จากการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน
เนื้อหาของอีควอลลี่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ ด้วยเนื้อหาที่เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟและเส้นทางการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์
ร่วมค้นหาคำตอบ
83%
จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากดูวิดีโอ
หลังจากที่ดูวิดีโอของอีควอลลี่แล้ว นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถทำคะแนนได้มากขึ้น
65%
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยมีอัตราสูงขึ้น
95%
จำนวนนักเรียนที่ผ่านการสอบหลังจากดูวิดีโอของเรา
หลังจากที่ดูวิดีโอของอีควอลลี่ มีนักเรียนเพียง 5% เท่านั้นที่สอบไม่ผ่าน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนก่อนที่จะดูวิดีโอ ซึ่งมีนักเรียนที่สอบไม่ผ่านถึง 29%
19
times
นักเรียนที่ได้รับเกรด A เพิ่มขึ้น
จากนักเรียนทั้งหมด 75 คน มีนักเรียน 38 คน สอบได้เกรดเอหลังจากที่ดูวิดีโอซึ่งคิดเป็น 19 เท่า จากที่ก่อนหน้านี้มีเพียง 2 คนเท่านั้นที่สอบได้เกรด A ก่อนที่นักเรียนจะได้ดูวิดีโอ
139%
นักเรียนที่ทำคะแนนได้ต่ำสุดก่อนหน้านี้ สามารถทำคะแนนได้ดีขึ้น
นักเรียนที่มีระดับคะแนนน้อยที่สุด สามารถทำคะแนนได้มากขึ้นคิดเป็นค่าเฉลี่ย 139%
ดูฟีจเจอร์การใช้งาน

ฟีจเจอร์การใช้งานสำหรับคุณครู/อาจารย์

teacher landing mockup
ใบคะแนน
teacher landing mockup
คลังข้อสอบและแบบฝึกหัด
teacher landing level up
บอร์ดภาพรวมการจัดการสอน
teacher landing video library
สื่อวิดีโอการเรียนรู้
teacher landing homework sheet
รายงานต่างๆ
teacher landing homework sheet
เครื่องมือสำหรับการจัดการตารางการสอน
teacher landing homework sheet
คลังการบ้านและใบงาน
teacher landing teacher corner
มุมแลกเปลี่ยนสำหรับคุณครู
teacher landing lesson plan
กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
teacher landing lesson plan
ช่องทางสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนรวามถึงข้อความเตือน
ติดต่ออีควอลลี่
สำหรับโรงเรียนที่สนใจแพลตฟอร์มอีควอลลี่ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาหรือทดลองใช้งาน กรุณากรอกฟอร์มด้านล่าง
ทีมอีควอลลี่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Contact Us
info@equallyy.com
@equallyy