กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

แพลตฟอร์มอีควอลลี่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นที่ต้องการให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจมาเป็นข้อจำกัด เพราะเราจะเห็นได้ว่า สิทธิและความเท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิเสธตั้งแต่เรื่องของการศึกษา อาชีพการงาน จนถึงโอกาสในชีวิต

ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นพลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และสัมฤทธิ์ผลมากขึ้นได้หากเราได้ร่วมมือกัน

หากคุณเป็นหน่วยงานที่ต้องการตอบแทนสังคมโดยการมอบโอกาสที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคน

เพียงกรอกฟอร์มด้านล่าง ทีมอีควอลลี่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

Contact Us
info@equallyy.com
@equallyy